Transformatorstation

En transformatorstation kräver bygglov både inom och utanför detaljplanelagt område. Bygglov kan behövas.