Skyltar

Du kan behöva bygglov om du vill sätta upp någon typ av skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Det kan vara bra att känna till att en flagga med reklambudskap också räknas som en skylt. Bygglov kan behövas.