Miljö och hållbarhet

Hållbar utveckling omfattar inte bara miljö, utan även social och ekonomisk hållbarhet. Det mesta av all kommunal verksamhet berörs såsom utbildning, stadsplanering, kultur och fritid, ekonomistyrning och inte minst social omsorg.