Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad

Du behöver inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus under förutsättning att kraven för bygglovsbefrielse uppfylls. Men du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar åtgärden. Anmälan behövs alltid.