Inglasad balkong

Om du vill glasa in en befintlig balkong behöver du bygglov. Du behöver även tillstånd från din bostadsrättsförening eller hyresvärd. Bygglov behövs alltid.