Ritningar, handlingar och detaljplaner

För att din lovansökan eller anmälan ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att du lämnar in rätt handlingar och att de är kompletta.