Namnsättning av gator, adresser

Nya namn på vägar och kvarter föreslås av namn- och skönhetsrådet. Initiativ till namnsättning kan också komma från andra, till exempel invånare och företagare.