Bygglov

Många typer av byggprojekt behöver bygglov eller en anmälan, i vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Regler för hur en fastighet får bebyggas står i detaljplanen för området fastigheten ligger i.