Så följer vi upp och uppmärksammar hållbarhetsarbetet

Täby kommun har ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete. En årlig uppföljning sker och analyser på verksamhetsnivå görs kring vad som behövs för att kommunens mål ska uppnås. Uppföljningen sätter fokus på det som kommunen har rådighet över. Genom bland annat ett årligt miljöpris och en miljödag uppmärksammar vi det aktiva hållbarhetsarbetet som pågår i Täby.