Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är variationen av djur och växter i vår omgivning. Kommunen värnar mångfalden i flera naturvårdsprojekt, bland annat i naturreservaten i Täby. Men tänk också på att din egen trädgård kan gynna de naturvärden vi behöver. Här får du tips på hur du kan göra.