Naturupplevelser och naturområden

Täby kommun har mycket att erbjuda i form av natur- och kulturmiljöer. Här finns såväl urskogsliknande områden som kulturlandskap med månghundraåriga anor.