Upphandling

Här hittar du som leverantör våra annonserade upphandlingar och kan läsa om hur du lämnar anbud. Här hittar du även information om upphandlingslagstiftningen, e-handel och e-faktura.