Cykling och cykelvägar

Det finns ungefär 150 kilometer kommunala gång- och cykelvägar som Täby kommun sköter driften av. I Täby pågår ett antal aktiviteter och regionala samarbeten för att förbättra framkomligheten för cyklister.