Hälsa och biologisk mångfald

Kommunen verkar för en ökad artrikedom, rena vattendrag och rekreation i parker och grönområden. Tillsammans med föreningslivet erbjuder kommunen ett brett utbud av fritidsaktiviteter.