Skolmat

Skolmaten som serveras i Täby kommuns kommunala skolor är näringsberäknad och anpassad för barn och ungdomar enligt livsmedelsverkets rekommendationer.