Hållbart näringsliv

Genom kommunens samverkan med det lokala och regionala näringslivet, samhällsaktörer, kommuner och forskning skapas innovationer och ett stärkt och hållbart näringsliv.