Säkrare skolvägar

Det är viktigt att vägen till skolan är säker både för elever, vårdnadshavare och personalen på skolan. Därför arbetar Täby kommun aktivt för att öka trafiksäkerheten runt skolorna.