Säkrare skolvägar

Det är viktigt att vägen till skolan är säker och trygg både för elever, vårdnadshavare och personalen på skolan. Därför arbetar Täby kommun aktivt för att öka trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna.