Fjärrvärme

Fjärrvärme är en driftsäker och bekväm lösning för uppvärmning. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige då den står för drygt hälften av all uppvärmning. I Täby levereras fjärrvärme endast till flerbostadshus och kontors- och industrifastigheter.