Stolpaskogen

Vad är en grönplan?

Grönplanen visar hur Täby kommuns grönområden så som parker, natur och platser ska bevaras, skötas och utvecklas. Grönplanen är en del av de strategiska dokument som vägleder kommunen i det framtida Täby.

Här kan du läsa den nuvarande Grönplanen.

Vad tycker du?

Kommunen planerar för att uppdatera Grönplanen. Som en viktig del i det arbetet behövs synpunkterna från alla som besöker kommunens parker, naturområden och platser. När du lämnar din synpunkter får du möjlighet att påverka Täbys utveckling. Berätta vad tycker du om kommunens parker, naturområden och platser. Vilka platser gillar du och vad du tycker kan förbättras? Du är anonym men kan se vilka synpunkter andra har lämnat. Alla synpunkter kommer att sammanställas och vara underlag till vårt arbete med att uppdatera Grönplanen för Täby kommun.

Det tar max 5 minuter att besvara enkäten. Dina synpunkter är viktiga!