Vad är en grönplan?

Grönplanen visar hur Täby kommuns grönområden så som parker, natur och platser ska bevaras, skötas och utvecklas. Grönplanen är en del av de strategiska dokument som vägleder kommunen i det framtida Täby.

Grönplan 2022 (24.96 MB)