Framkomlighet

Det ska vara lätt för Täbyborna att ta sig fram på ett hållbart sätt.