Sök inom Täby kommun

 1. Ombyggnation av Hästängsdammarna

  De befintliga dammarna vid Hästängen i Gribbylund ska utökas och förbättras för att kunna ta hand om dagvattnet på ett fullgott sätt.

  Nyheter
 2. Kemikaliehantering

  Du som användare måste känna till riskerna med de olika kemikalierna och skydda dig och miljön för onödig exponering.

  Sidor
 3. Vattenvård

  Täby har på ett föredömligt sätt länge och systematiskt arbetat för en god vattenkvalitet i havet liksom i våra sjöar och vattendrag.

  Sidor
 4. Grusplanen vid Ängsholmsparken blir en konstgräsplan

  På den befintliga grusplanen i Ängsholmsparken intill Ängsholmsskolan ska konstgräs anläggas. Konstgräset, som är granulatfritt, ska fungera både för fotbollsspel på breddnivå samt för spontanaktiviteter och lek.

  Nyheter
 5. Företagslotsen guidar dig rätt!

  Ska du starta ett nytt företag, etablera eller expandera här i Täby? Då är Företagslotsen något för dig!

  Nyheter
 6. Musik- och kulturskolorna släpper restplatser och nya kurser

  I Täby finns sju olika musik- och kulturskolor för barn och unga mellan 7 och 20 år. Nu kan du anmäla dig eller ditt barn till pågående kurser inom musik och kultur till reducerat pris. Det finns även platser till helt nya kurser att anmäla sig till, så kallade halvterminskurser.

  Nyheter
 7. Upprustning av Jarlabankes lekplats

  Nu påbörjas en enklare upprustning av Jarlabankes lekplats i Täby kyrkby för att öka tryggheten och lekglädjen.

  Nyheter
 8. Tyck till om Täbys nya översiktsplan!

  Hur tycker du att Täby ska utvecklas på lång sikt? Det reviderade förslaget till ny översiktsplan för Täby är på utställning till 28 november. Ta chansen att vara med och påverka!

  Nyheter
 9. Göran Karlsson får Täbypriset för sitt engagemang för Viking plym

  Göran Karlsson tilldelas Täbypriset 2022 för sitt engagemang och omsorgsfulla arbete med kommunens 110-åriga drakskepp Viking plym. Prisutdelning hålls 12 juni klockan 13.00 på Esplanadens gångstråk.

  Nyheter
 10. Lyckat samarbete mellan skola och näringsliv gav elever jobb

  Sistaårseleverna på Åvas teknikprogram letar företag där de kan jobba med en fråga eller problemställning inom ramen för deras gymnasiearbeten. Syftet är att få skola och näringsliv att närma sig varandra. Genom olika uppdrag kan eleverna vara med och bidra till nya idéer och kunskaper samtidigt som företagen kan knyta kontakt med engagerade elever och bidra till ungas utveckling.

  Nyheter
 11. Ny konstgräsplan tillgänglig i Gribbylund

  Nu har konstgräset rullats ut på den nya fotbollsplanen i Gribbylund. Ett efterlängtat tillskott i Täby kommun som nu erbjuder totalt 15 konstgräsplaner för föreningslivet och allmänheten att utnyttja.

  Nyheter
 12. Nominera till miljöpriset 2022

  Vet du någon som har gjort en viktig insats för miljön i Täby? Det kan vara en person, företag, skolklass eller förening som på ett utmärkande sätt arbetar för miljön, klimatet och en hållbar utveckling. Nominera din kandidat senast den 31 augusti.

  Nyheter
 13. Upplev Täby med hjälp av friluftskartan

  Täby kommun är fullt av smultronställen, kända som mindre kända. Några av dessa finns beskrivna i en karta som Täby kommun har tagit fram för invånare och andra som besöker kommunen. En uppdaterad karta finns nu att hämta i kommunhuset och på huvudbiblioteket.

  Nyheter
 14. Informationskväll för vårdnadshavare till blivande årskurs 4 och 7

  På grund av ändrade restriktioner är informationsmötet inställt. Inför skolvalet kan du här se en film om vår verksamhet.

  Nyheter
 15. Informationsmöte inställt 8/12 inför kommande skolval

  På grund av rådande omständigheter har skolledningen valt att ställa in informationsmötet den 8 december gällande skolval inför förskoleklass kommande läsår 22/23.

  Nyheter
 16. Inställt öppet hus 11 januari

  På grund av rådande restriktioner är öppet hus den 11 januari 2022 på Kyrkskolan inställd. En film om skolan och verksamheten kommer att publiceras här på hemsidan under januari.

  Nyheter
 17. Antal svarande i brukarundersökning ökade från 73 till 82 procent

  Ett av målen i brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning 2021 var att fler skulle göra sina röster hörda. Svarsfrekvensen ökade med nio procentenheter. Ett viktigt syfte med undersökningen är att skapa delaktighet och möjlighet till påverkan.

  Nyheter
 18. Välkommen att nominera till Täbypriset

  Mellan 14 februari och 14 april tar Täby kommun emot nomineringar till Täbypriset. Priset är nyinrättat och kan delas ut till en person som gjort värdefulla insatser för invånarna och gynnat kommunen på ett väsentligt sätt.

  Nyheter
 19. Nu startar bygget av nya tennishallen

  I slutet av januari togs det första spadtaget för den nya tennishallen vid Viggby Ängar. Tennishallen beräknas stå färdig under hösten 2023.

  Nyheter
 20. Kvalitetsproblem

  Vid problem med vattenkvaliteten är det viktigt att snabbt informera de som kan bli berörda som till exempel konsumenter, fastighetsägare och SRMH.

  Sidor
 21. Bävrar i Täby

  Bävern är ett vanligt förekommande djur. Det finns flera tusen bävrar i Stockholms län. Med tanke på att Täby har stora naturområden och flera sjöar och våtmarker finns uppskattningsvis ett hundratal bävrar här. På den här sidan har vi samlat frågor och svar om bävrar.

  Sidor
 22. Täbyelever deltar i PISA

  Drygt 7000 elever och rektorer på 200 skolor runtom i Sverige har slumpmässigt valts ut för att delta i den internationella studien PISA 2022. En av årets deltagande skolor var Näsbyparksskolan i Täby.

  Nyheter
 23. Information till dig som ska börja på Skarpängsskolan

  Ska du börja på Skarpängsskolan till höstterminen 2022? Då ska du göra ett språkval. Du har även möjlighet att önska vilka tre personer du vill gå i samma klass som.

  Nyheter
 24. Badplatser har blivit mer tillgängliga

  Inför sommarsäsongen har bryggorna vid Bryggvägen och Lorensviksvägen tillgänglighetsanpassats och badramper har anlagts vid Näsaängsbadet och Ängsholmsbadet. Det gör att alla oavsett rörelseförmåga kan njuta av badlivet vid Stora Värtan och Rönningesjön.

  Nyheter
 25. Varmt välkommen på Vallatorpsskolans digitala öppet hus!

  Vi hade önskat att vi kunde bjuda in dig till ett öppet hus fysiskt på plats i skolan, men med anledning av coronapandemin kan vi inte göra det i år. Däremot tar vi gärna med dig på en digital rundvandring i delar av skolan. Här på vår sida kan du också läsa om vår skola och verksamhet.

  Nyheter
 26. Välkommen till naturnära Myrängsskolan

  Ska du välja grundskola inför läsåret 2022/2023? Varmt välkommen till oss på Myrängsskolan!

  Nyheter
 27. Seniorer provsmakar mat i upphandling till äldreboenden

  Maten som serveras på kommunens äldreboenden ska få ett lyft. Täby kommun har tagit hjälp av utvalda seniora Täbybor för att provsmaka och bedöma hur olika matleverantörer kan säkerställa en så god måltidsupplevelse som möjligt. Såväl utseende, smak, doft som konsistens har varit viktiga delar i upphandlingen.

  Nyheter
 28. Konstgräset på planen vid Näsbydalsskolan byts ut

  Under vecka 25–31 byts det befintliga konstgräset ut på planen vid Näsbydalskolan.

  Nyheter
 29. Hjälp till att hålla Täby rent!

  Nu är anmälan till Skräpplockardagarna 2022 öppen. Det är en årlig kampanj som arrangeras av Håll Sverige Rent i samverkan med Sveriges kommuner för att skapa medvetenhet kring nedskräpning.

  Nyheter
 30. Eldning avråds i hela Östra Svealand

  Storstockholms brandförsvar avråder från eldning i hela Räddningsregion Östra Svealand från klockan 12.00 i dag, fredag 11 mars 2022. Täby ingår i regionen.

  Nyheter
 31. Klockstapelparken har öppnat igen efter upprustningen

  Under hösten har Klockstapelparken i Täby kyrkby fått en rejäl uppfräschning. Nu står den öppen igen för lek och samvaro.

  Nyheter
 32. Stadsbyggnadsnämnden

  Stadsbyggnadsnämnden (SBN) har hand om ärenden som rör drift och underhåll samt anläggande och byggnation av kommunens gator, vägar, torg, parker, vatten- och avloppsledningar samt småbåtshamnar.

  Sidor
 33. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2018-12-31 och ersattes av en ny nämnd, gymnasie- och näringslivsnämnden.

  Sidor
 34. Avtal för driften av Täby IP

  IK Frej har ansvarat för driften av Täby IP fram till 31 augusti 2017 när avtalet löpte ut.

  Nyheter
 35. Skötsel av fornlämningar

  Fornminnesområden kan vara gravfält, domarringar, fornborgar och områden med stensträngar med mera. De kan ibland vara svåra att upptäcka i landskapet. Genom fornminnesvård kan de göras synliga och tillgängliga.

  Sidor
 36. Ansökan om förrättning

  Om du vill få en lantmäteriförrättning utförd måste du lämna in en ansökan till lantmäterimyndigheten i Täby.

  Sidor