Kvalitet och jämförelser

Kvalitet i gymnasieskolan följs upp genom systematiskt kvalitetsarbete och insynsbesök i fristående skolor.