Korttidstillsyn för ungdomar

Korttidstillsyn är till för ungdomar som är över 12 år, har en funktionsnedsättning och behöver en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen, under skollov och studiedagar.