Alléer

Täby är relativt rikt på alléer. Flera är mycket gamla och har ett stort kulturhistoriskt och estetiskt värde. Det finns även flera unga alléer som på sikt kommer att bli värdefulla och viktiga inslag i gatumiljön.