Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

Här får du information om avgifterna i förskola och pedagogisk omsorg. Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som också går i förskola.