Studie- och yrkesvägledning

För dig som är elev i grundskola och upp till vuxenutbildning. Studie- och yrkesvägledning utgår från dig som individ, dina förutsättningar, möjligheter, intressen, vad du vill och kan studera och hur du ska göra för att just din framtidsresa ska bli så bra som möjlig.