Studie- och yrkesvägledning

För dig som är elev i grundskola och upp till vuxenutbildning. Studie- och yrkesvägledning utgår från dig som individ; dina förutsättningar, möjligheter, intressen, vad du vill och kan studera och hur du ska göra för att just din framtidsresa ska bli så bra som möjlig.