Hjälp i hemmet vid funktionsnedsättning

Du ska ha möjlighet att bo kvar i ditt eget hem även om du har behov av hjälp för att underlätta vardagen. Det finns flera olika typer av hjälp, vissa måste du ansöka om och andra inte.