Anmäl sådant som rör till exempel gator, gatubelysning, klotter, parker, stränder och renhållning. Allt är inte Täby kommuns ansvarsområde, men skicka in en felanmälan så gör vi vad vi kan för att åtgärda problemet.  

Webbformulär för felanmälan (gör felanmälan direkt på webben)

Övriga synpunkter (synpunkter och klagomål på kommunen som verksamhet)

App för felanmälan

Appen "Felanmälan i Täby kommun” finns tillgänglig för Android och Iphone. 

Det går också bra att använda vårt webbformulär för att felanmäla direkt på webben. 

Felanmälan för kommunala fastigheter

Om du eller ditt företag hyr en fastighet av Täby kommun eller om du jobbar på en skola eller annan kommunal verksamhet och uppmärksammat ett fel, skadegörelse eller brister på fastighetens innemiljö eller utemiljö - felanmäl det här.

Felanmälan för fastigheter Täby kommun förvaltar eller äger

Ring direkt vid fara

Vid brådskande störningar som har stor påverkan eller innebär fara ring direkt.

Dagtid vardagar, ring kontaktcenter: 08-555 590 00

Övrig tid och helgdagar, ring kommunjouren SOS Alarm: 08-768 03 12

 1. Seriebyte av belysning i delar av Täby

  Varje år byts samtliga ljuskällor på gatubelysningen inom en fjärdedel av kommunen. I år sker arbetet i Täby kyrkby och Erikslund. Det innebär att belysningen lyser dagtid.

  Störningsinformation
 2. Vatten- och avloppsarbeten inom områdena Lahäll och Näsbypark

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda adresser är bland annat Örnstigen, Näsby allé, Skansvägen, Jungfrustigen, Kvarntorpsvägen, Sågtorpsvägen, Tibblevägen och Gyllenstiernas väg.

  Störningsinformation
 3. Omläggning av konstgräs på Viggbydalens konstgräsplan

  Täby kommun lägger nytt konstgräs på Viggbydalens konstgräsplan. Arbetet kommer starta vecka 25 och planeras vara klart i juli. Under denna period kommer Viggbydalens konstgräsplan vara stängd för allmänheten.

  Störningsinformation
 4. Vägarbete på Djursholmsvägen under perioden 17 juni till 5 juli

  Ett större beläggningsarbete på Djursholmsvägen, mellan Drakskeppsvägen och Centralvägen, pågår 17 juni till cirka 5 juli. Arbetet kan påverka framkomligheten framför allt nattetid. Flaggvakter och TMA-bilar kommer att finnas på plats vid behov.

  Störningsinformation
 5. ÅVC-rampen på Hagby stängd 18 juni

  Sorteringsrampen på Hagby ÅVC är stängd tisdagen den 18 juni för akuta beläggningsarbeten. Pantamera, förpackningsstationen samt återbruks- och trädgårdsavfallsmottagningarna på Hagby hålls öppna som vanligt.

  Störningsinformation
 6. Arbete på Stockholmsvägen: ett körfält avstängt v26-28

  Ett körfält stängs av på en sträcka av ca 100 meter. Detta innebär begränsad framkomlighet för trafikanter. Under denna period kommer det finnas trafikvakter dagtid och trafikljus nattetid. Hastigheten begränsas till 30km/h.

  Störningsinformation
 7. Käppalaförbundet behöver inspektera en av sina avloppsledningar i Täby Kyrkby

  Under våren 2021 genomförde Käppalaförbundet en omfattande renovering av en avloppsledning som ligger under Runborgsvägen fram till Örtvägen. För att säkerställa ledningens status i den del som följer efter den genomförda renoveringen behöver ledningen filmas. Arbetet kommer att utföras från korsningen Örtvägen/Runborgsvägen till en brunn på Jarlabankes väg belägen strax efter rondellen vid Vikingavägen. Se kartbilden på baksidan av informationsbladet.

  Störningsinformation
Se fler störningar