Anmäl sådant som rör till exempel gator, gatubelysning, klotter, parker, stränder och renhållning. Allt är inte Täby kommuns ansvarsområde, men skicka in en felanmälan så gör vi vad vi kan för att åtgärda problemet.  

Använd app för felanmälan

Använd gärna vår app tillsammans med mobilens platstjänster så blir det enklare att ange vilken plats i Täby ditt ärende handlar om. 

Appen "Felanmälan i Täby kommun” finns tillgänglig för Android och Iphone. Appen är kostnadsfri.

Här kan du felanmäla och lämna synpunkter på webben

Felanmälan gator, park, belysning, VA och renhållning

Anmälan övriga synpunkter

Felanmälan kommunala fastigheter

Om du eller ditt företag hyr en fastighet av Täby kommun eller om du jobbar på en skola eller annan kommunal verksamhet och uppmärksammat ett fel, skadegörelse eller brister på fastighetens innemiljö eller utemiljö - felanmäl det här.

Felanmälan fastigheter som Täby kommun förvaltar eller äger

Brådskande störningar

Vid brådskande störningar som har stor påverkan eller innebär fara, ring dagtid till kontaktcenter: 08-555 590 00. 

Telefontider kontaktcenter

Övrig tid ring till kommunjouren SOS Alarm på telefonnummer: 08-768 03 12.

 1. Trafikverket utför förbättringsåtgärder av busshållplatser på väg 264

  På måndag den 9 maj startar Trafikverket arbeten på busshållplats Jarlabankes väg (södergående).

  Störningsinformation
 2. Ny hundlekplats byggs i Visinge

  En helt ny hundlekplats ska byggas i Visinge.

  Störningsinformation
 3. Vatten- och avloppsarbeten i Ella gård

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff, utför planerad renovering av spillvattenledningar i Ella gård med start vecka 20-2022.

  Störningsinformation
 4. Asfaltering av Gasellvägen

  Asfaltering av Gasellvägen sker dagtid.

  Störningsinformation
 5. Asfaltering av gång- och cykelväg vid Centralvägen

  Asfaltering av gång- och cykelväg vid Centralvägen, östergående.

  Störningsinformation
 6. Renovering av Bryggvägens och Lorensviksvägens brygga

  Bryggorna vid Bryggvägen och Lorensviksvägen ska tillgänglighetsanpassas.

  Störningsinformation
 7. Störande arbeten på Perrongvägen i Roslags-Näsby

  Något begränsad framkomlighet för fordon i samband med utsättning samt mindre asfaltering.

  Störningsinformation
 8. Asfaltering av Centralvägen östergående

  Asfaltering av Centralvägen östergående mot Näsbyparks centrum.

  Störningsinformation
 9. Störande arbeten på Perrongvägen i Roslags-Näsby

  Större begränsning av framkomligheten i samband med fräsning och asfaltering.

  Störningsinformation
Se fler störningar