Anmäl sådant som rör till exempel gator, gatubelysning, klotter, parker, stränder och renhållning. Allt är inte Täby kommuns ansvarsområde, men skicka in en felanmälan så gör vi vad vi kan för att åtgärda problemet.  

Använd app för felanmälan

Använd gärna vår app tillsammans med mobilens platstjänster så blir det enklare att ange vilken plats i Täby ditt ärende handlar om. 

Appen "Felanmälan i Täby kommun” finns tillgänglig för Android och Iphone. Appen är kostnadsfri.

Här kan du felanmäla och lämna synpunkter på webben

Felanmälan gator, park, belysning, VA och renhållning

Anmälan övriga synpunkter

Felanmälan kommunala fastigheter

Om du eller ditt företag hyr en fastighet av Täby kommun eller om du jobbar på en skola eller annan kommunal verksamhet och uppmärksammat ett fel, skadegörelse eller brister på fastighetens innemiljö eller utemiljö - felanmäl det här.

Felanmälan fastigheter som Täby kommun förvaltar eller äger

Brådskande störningar

Vid brådskande störningar som har stor påverkan eller innebär fara, ring dagtid till kontaktcenter: 08-555 590 00. 

Telefontider kontaktcenter

Övrig tid ring till kommunjouren SOS Alarm på telefonnummer: 08-768 03 12.

 1. Vägarbete på Storängsvägen

  Båda gångbanorna längs med Storängsvägen byggs om. Det innebär begränsad framkomlighet.

  Störningsinformation
 2. Asfaltering på Rösjövägen

  Fräsning och asfaltering sker på Rösjövägen, gång- och cykelväg samt körfält mellan Rösjöbadet och Stormyrsvägen. Arbetet sker under dag och flaggvakter kommer att vara på plats.

  Störningsinformation
 3. Upprustning av Linbaneparken

  Lekplatsen ska få ett djungeltema inspirerat av den kringliggande naturen. Bland annat ska en dubbel linbana byggas, men även andra lekredskap ska monteras. Belysningen ska förbättras för att öka tryggheten och utöka tiden då lekplatsen kan nyttjas.

  Störningsinformation
 4. Upprustning av strandpromenaden vid Rönningesjön

  Strandpromenaden vid Rönningesjön ska rustas upp. Arbetet sker etappvis och startar med den nordligaste sträckan, det vill säga från Skavlötsvägen till nedanför Wittendalsvägen.

  Störningsinformation
 5. Gångbron över E18 vid Hägernäs ska renoveras

  Renoveringsarbetet startar med nattarbete vecka 38, då byggställningen för bron ska monteras. Sedan fortsätter upprustningen på dagtid till mitten av oktober. Bron är helt avstängd på grund av säkerhetsrisken. Gående till och från Radarvägen hänvisas via Hägernäsvägen under viadukten till Flygbacken. Bilden visar hur man leder om trafiken under renoveringsarbetet.

  Störningsinformation
 6. Nytt utegym i Ängsholmsparken

  Ett nytt stockgym ska byggas i Ängsholmsparken bredvid cykelparkeringen. Det mindre befintliga utegymmet ska vara kvar. Även belysning ska monteras för att öka tryggheten och möjligheten att använda gymmet året om.

  Störningsinformation
 7. Sprängningsarbete vid kvarteret Strömmingen

  Torsdagen den 22 september kommer sprängningsarbeten att utföras vid Stockholmsvägen, vid kvarteret Strömmingen, klockan 10.05 eller 12.05.

  Störningsinformation
 8. Gärdsgården vid Jarlabankes bro byts ut

  Under vecka 39 ska gärdsgården mellan Vikingavägen och Jarlabankes lekplats rivas och byggas upp på nytt. Varken gång-, cykel- eller fordonstrafik påverkas av arbetet.

  Störningsinformation
 9. Busshållplatsen vid Viggbyskolan, riktning mot Hägernäs, byggs om

  Busshållplats Viggbyskolan riktning mot Hägernäs kommer att byggas om mellan den 28 september och 14 oktober.

  Störningsinformation
Se fler störningar