Anmäl sådant som rör till exempel gator, gatubelysning, klotter, parker, stränder och renhållning. Allt är inte Täby kommuns ansvarsområde, men skicka in en felanmälan så gör vi vad vi kan för att åtgärda problemet.  

Webbformulär för felanmälan (gör felanmälan direkt på webben)

Övriga synpunkter (synpunkter och klagomål på kommunen som verksamhet)

App för felanmälan

Appen "Felanmälan i Täby kommun” finns tillgänglig för Android och Iphone. 

Det går också bra att använda vårt webbformulär för att felanmäla direkt på webben. 

Felanmälan för kommunala fastigheter

Om du eller ditt företag hyr en fastighet av Täby kommun eller om du jobbar på en skola eller annan kommunal verksamhet och uppmärksammat ett fel, skadegörelse eller brister på fastighetens innemiljö eller utemiljö - felanmäl det här.

Felanmälan för fastigheter Täby kommun förvaltar eller äger

Ring direkt vid fara

Vid brådskande störningar som har stor påverkan eller innebär fara ring direkt.

Dagtid vardagar, ring kontaktcenter: 08-555 590 00

Övrig tid och helgdagar, ring kommunjouren SOS Alarm: 08-768 03 12

 1. Vatten- och avloppsarbeten vid Herkulesvägen i Näsbypark

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SKANSKA, utför planerad renovering av dagvattenledningar vid Herkulesvägen-Näsby allé i Näsbypark med start vecka 7-2024.

  Störningsinformation
 2. Gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen stängs av tillfälligt

  Flera arbeten ska utföras samtidigt i anslutning till gång- och cykeltunneln.

  Störningsinformation
 3. Trafiksignalen på Rösjövägen vid Ljungmyrsvägen tillfälligt ur bruk

  Just nu är trafiksignalen på Rösjövägen vid Ljungmyrsvägen tillfälligt ur bruk.

  Störningsinformation
 4. Pålningsarbete i Roslags-Näsby

  Lördagen den 2 mars kommer pålningsarbeten att ske i Roslags-Näsby. Arbetet kommer ske dagtid mellan klockan 8.00 och 18.00.

  Störningsinformation
 5. Drönarfilmning i Arninge

  Den 9 mars klockan 12–14 ska Arninge handelsområde filmas med drönare. Det görs för att kartlägga hur trafiksituationen ser ut på en lördag.

  Störningsinformation
 6. Vatten- och avloppsarbeten vid Plutovägen i Näsbydal

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SVATEK, utför planerad renovering av dricksvatten- och spillvattenledningar vid Plutovägen i Näsbydal med start vecka 11-2024.

  Störningsinformation
Se fler störningar