Vibrationer från trafik

Fastighetsägare som upplever att huset skakar på grund av trafikvibrationer får själva anlita ett företag som utför vibrationsmätningar.