Förskola och skola för nyanlända och asylsökande

I Sverige gäller skolplikt för alla barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år. Som nyanländ har du samma rättighet till skolgång som elever som är födda i Sverige.