Resor mellan bostad och gymnasieskola

Gymnasieelever folkbokförda i Täby kan under vissa förutsättningar få ersättning för eller hjälp med transporten till och från skolan.