Aktivitetsansvar

Är du under 20 år, inte inskriven i någon skola och saknar gymnasieexamen? Då kan du få råd och stöd av något som kallas kommunalt aktivitetsansvar, KAA.