Aktivitetsansvar

Kommunen har ett aktivitetsansvar som innebär att erbjuda hjälp till de elever som väljer att inte gå gymnasiet.