Bedömning och betyg

För att eleven ska utvecklas och nå goda resultat i skolan utvärderas arbetet regelbundet.