Samhällsorienterande utbildning

Som nyanländ i Sverige kan du få gå en kurs för att lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar och om dina rättigheter och skyldigheter. Kursen kallas Samhällsorientering.