Modersmål

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning.