Gymnasiestudier utomlands

För gymnasieelever folkbokförda i Täby kommun finns möjlighet att ansöka om medflytt av skolpeng för gymnasiestudier vid någon av de fem svenska utlandsskolor som följer svenska riktlinjer och styrdokument.