Kvalitet och jämförelse

Kvalitet inom förskola och pedagogisk omsorg följs upp genom regelbundna besök av tillsynsansvariga pedagoger och årliga föräldraenkäter.