Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) och anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola) som är folkbokförda i Täby omfattas av bestämmelserna om skolskjuts i Täby.