Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som är folkbokförda i Täby omfattas av bestämmelserna om skolskjuts i Täby.