Skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola kan få skolskjuts till den skola som eleven blivit placerad i. Även resor till och från fritidshem kan beviljas.