Ansök om stöd och service

Kommunen erbjuder olika stödinsatser till dig med funktionsnedsättning. Du kan få insatser beviljade enligt både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med hjälp av en handläggare.