Träd

Varje år får kommunen in många önskemål från allmänheten angående fällning eller beskärning av träd på kommunens mark. Här beskriver vi ansökningsprocessen och Täby kommuns riktlinjer för trädfällning. Vid akut fara för person eller egendom – kontakta kommunen direkt via telefon.