Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, fallfrukt, kvistar och andra växtdelar som uppstår vid normal trädgårdsskötsel.