Sortering och återvinning

Avfall som har sorterats på rätt sätt kan bli en värdefull resurs. Som invånare i kommunen ansvarar du själv för att sortera ditt avfall. Är du företagare väljer du separat entreprenör för förpackningar och så kallat verksamhetsavfall. Från den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för alla – både hushåll och verksamheter – att sortera ut sitt matavfall.