Elavfall

Elavfall innehåller tungmetaller och andra skadliga ämnen och tillhör därför gruppen farligt avfall. Enligt svensk lagstiftning ska allt sådant avfall samlas in för återvinning.