Tidningsinsamling

Kommunen har från den 1 januari 2022 ansvaret för returpappersinsamlingen. Läs mer nedan vad detta innebär för dig.