Anläggningar för sortering och återvinning

Det finns flera anläggningar inom kommunen där du som invånare eller företagare kan åka till för att sortera och återvinna dina sopor.