Den röda miljöboxen

Du som bor i småhus kan beställa en röd miljöbox. Där kan du lägga ditt farliga avfall, gamla armaturer, lysrör och annat elavfall.