Den röda miljöboxen

Du som bor i småhus kan beställa en röd miljöbox där du kan lägga ditt farliga avfall inklusive elavfall. Du kan också lämna allt farligt avfall förutom elavfall på en Miljöstation.