Återvinningsstationer

Förpackningsinsamlingen, FTI, ansvarar för att samla in förpackningar av plast, papper och metall i hela Sverige. Kommunen ansvarar för att samla in tidningar.