Sophantering i villa

Kommunen ser till att du som villaägare kan få säck- och kärlsopor inklusive matavfall, grovsopor, trädgårdsavfall, el, kyl, frys och miljöfarligt avfall hämtat vid fastigheten. Du kan också ha separat tidningshämtning.