Obligatorisk matavfallssortering från 2024

Matavfallsinsamling är frivilligt i Täby idag. Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla – både hushåll och verksamheter – att sortera ut sitt matavfall.